Kontakt info@taylors.se

Starta restaurangverksamhet: startkapital

Att driva eget inom restaurang- och krogbranschen lockar många. Det är spännande och med rätt koncept samt medel kan verksamheten snabbt vara på fötter. För att komma igång gäller det dock att känna till grunderna för att driva egen restaurang.

starta restaurangEn restaurangverksamhet kostar pengar redan från dag ett, även om inte försäljning kommit igång. Se därför i ett tidigt skede över de finansiella resurserna på flera plan. Vilket lånebehov finns för att starta restaurangen? Ställ upp kända kostnader med tillgängligt kapital för att ta redan på hur mycket pengar som “saknas”. Hos Axofinans går det att låna pengar helt utan säkerhet upp till 600 000 kronor. Ansökningsprocessen sker direkt på nätet och anslutna långivare jämförs med syftet att generera det bästa upplägget.

Med ett realistiskt startkapital och ett välplanerat affärskoncept är drömmen om att starta restaurang ett steg närmare.

Affärskoncept

Det är inte bara att slå upp dörrarna till en lokal för att sälja mat och dryck. Tvärtom krävs det en hel del innan projektet kan vara i hamn. Här kommer en sammanfattande genomgång av saker att tänka på i samband med att en ny restaurangverksamhet ska starta. För att komma igång med verksamheten behövs ett tydligt koncept och ett konkret underlag. Det innebär att idén om hur restaurangen ska drivas detaljeras samt budgetering av intäkter och utgifter budgeteras.

Tillstånd och registrering

De praktiska bitarna spelar en central roll när det kommer till att starta restaurang. Rätt tillstånd krävs för för en viss typ av verksamhet. Ska alkohol serveras gäller det exempelvis att ha ett beviljat alkoholtillstånd, vilket ansöks direkt hos kommunen. Det vill säga i den kommun där restaurangen ska drivas. För att kunna ansöka om tillståndet måste företaget vara registrerat hos Bolagsverket samt Skatteverket.

Företag som på ett eller annat sätt inkluderar livsmedel i sin verksamhet ska också registreras hos Miljökontoret i kommunen. I vissa fall krävs även registrering hos Livsmedelsverket, men i regel är det på kommunnivå kontroll sker.